dilluns, 21 de maig de 2018

RECOMPTE 2018
La nit de dimecres a dijous es va fer el recompte de persones sense llar a Barcelona, organitzat per la Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar (XAPSLL). Es tracta de prospectar una zona concreta i comptabilitzar quantes persones s’han trobat. I així fins cobrir tota Barcelona amb les 925 persones voluntàries que es van apuntar aquest any. 
A Heura vem participar activament, posant a disposició l’espai on es va fer l’acollida i formació dels voluntaris del districte de Gràcia i on es van organitzar posteriorment per recórrer les zones més petites. Tots els voluntaris porten un mapa i un petit qüestionari on es registra la informació en paper, així com un registre a través d’aplicació mòbil.
Us deixem la informació extreta de l’equip del recompte un cop acabat el recompte a través de la nota de premsa:
Com cada any, l’objectiu de l’activitat és sensibilitzar la ciutadania sobre la problemàtica del sensellarisme, donar a conèixer la tasca de les entitats de la XAPSLL, comptabilitzar l’abast del fenomen en una nit concreta i detectar nous espais de pernocta a la ciutat.
Enguany s’han comptabilitzat en total 956 persones dormint a la via pública i 2.099 en equipaments municipals o de les diverses entitats socials. Les persones que es van comptabilitzar durant el recompte de l’any passat van ser 1.026 dormint al carrer i 2.006 en recursos residencials de la XAPSLL o equipaments municipals. Pel que fa als assentaments, l’any 2017 vea tancar amb una mitjana de 444 persones vivint-hi, mentre que durant el primer trimestre de 2018 aquesta xifra ha pujat a 536.
Segons les dades recollides de forma provisional, la distribució de persones dormint al carrer ha estat la següent (entre parèntesi la xifra del 2017):
– Ciutat Vella: 210 persones (271)
– Eixample: 217 persones (210)
– Sants – Montjuïc: 172 persones (188)
– Les Corts: 30 persones (39)
– Sarrià – Sant Gervasi: 57 persones (59)
– Gràcia: 52 persones (29)
– Horta – Guinardó: 43 persones (45)
– Nou Barris: 42 persones (43)
– Sant Andreu: 21 persones (11)
– Sant Martí: 112 persones (131)
– TOTAL: 956 persones (1.026)
Des de l’any 2018 fins a l’actualitat, el nombre de persones que dormen al carrer detectades pels successius recomptes ha passat de 658 a 956 persones, un increment del 45,3% malgrat que enguany s’han recomptat 70 persones menys. De fet, el nombre de persones que es veuen abocades a dormir al carrer no ha parat d’augmentar durant els darrers anys, com passa a d’altres ciutats europees, en un context d’increment i enquistament de la pobresa i de la desigualtat social.
Cal destacar que els esforços i recursos destinats a l’atenció a les persones sense sostre tampoc ha parat de créixer, tant per part de les entitats com de l’Ajuntament de Barcelona. Així ho demostra el fet que el nombre de persones que dormen en recursos residencials ha augmentat un 76,3% en l’última dècada, passant de 1.190 al 2008 a les 2.099 persones d’enguany.
Independentment de la fotografia que proporcionen els recomptes anualment, la clau continua sent la prevenció i incidir en polítiques supramunicipals que facin front a les causes del sensellarisme, com un sistema de rendes mínimes garantides, un canvi en les polítiques migratòries, la fixació de topalls en els preus dels lloguers o la revisió de l’ús dels pisos buits.

SORTIDA CULTURAL AL CENTRE CÍVIC “LA VIOLETA” de GRÀCIA

Seguint el cicle d’activitats del curs, el passat dia 30 de març alguns components del grup de Cultura del Centre Heura es va desplaçar fin...